Meniny má Miroslav
Slovensky - English
O nás O projekte Činnosť centra DoktorandiSemináre Fórum Nástenka Kontakt

Seminár 1 Seminár 2 Seminár 3 Seminár 4 Seminár 5
Seminár 2
V dňoch 19. a 20. apríla 2007 sa uskutočnil seminár v rámci Centra doktorandov FEŠRR zameraný na "Kvantitatívne a kvalitatívne metódy vo výskume". V rámci seminára boli odprednášané 4 prednášky. Pozvanie prijali aj dvaja zahraniční experti (z Českej republiky). Medzi účastníkmi boli i doktorandi z viacerých fakúlt SPU.

Prvou prednášajúcou bola prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. (19.4.) z Českej zemědělskej univerzity v Prahe, ktorá oboznámila poslucháčov s technikami a zásadami zberu informácií v teréne. Na jej Vystúpenie v poobedňajších hodinách nadviazala doc. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. z katedry štatistiky a operačného výskumu FEM SPU. Vo svojej prezentácii poskytla informácie o spracovaní údajov získaných v teréne a interpretácii výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu.

Nasledujúci deň (20.4.) si mohli účastníci seminára vypočuť prednášku Mgr. Milana Zemana (sociologický ústav SAV) o využití sociologického výskumu v odbornej praxi. Poslednou zo série prezentácií, no nemenej zaujímavou, bola prednáška na tému "Metódy hodnotenia prírodných zdrojov a funkcií prírody", prednesenou doc. Ing. Josefom Sejákom, CSc. z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Prínosom tohto cyklu bolo najmä odovzdávanie vedomostí skúsenými odborníkmi, ktoré môžeme uplatniť nielen vo svojich vedeckých prácach a svojich budúcich a súčasných profesiách, ale aj v bežnom každodennom živote.

Týmto by som chcel vysloviť vďaku prednášajúcim i ostatným účastníkom tohto seminára.
Fotogaléria semináru
Na stiahnutie :
[Stehlíková.zip - 1,19 MB] [Seják.zip - 1,59 MB] [Zeman.zip - 1,87 MB]

[Majerová.zip - 0,5 MB]
Novinky
7.2.2008
Doplnené materiály na stiahnutie k semináru 4
18.12.2007
Pridané: Semninár 4 - materiály na stiahnutie
TOPlist
CENDO - Centrum Doktorandov 2007