Meniny má Ján
Slovensky - English
O nás O projekte Činnosť centra DoktorandiSemináre Fórum Nástenka Kontakt

Vzdelávací program...

V priebehu roka 2007 sa zrealizuje 5 seminárov určených doktorandom, ktoré sa budú zaoberať rôznymi témami a oblasťami.

Prvý realizovaný seminár sme nazvali Zlepšenie praktických zručností doktorandov. V rámci tohto semináru prebehnú 3 prednášky spojené s diskusiou na témy: písanie metodiky dizertačnej práce, vedecko-výskumných príspevkov, organizácia konferencií, seminárov a zvyšovanie komunikačných zručností.

Ďalší seminár sa orientuje na súčasné Kvantitatívne a kvalitatívne metódy aplikované na oblasť verejnej správy a regionálneho rozvoja.

Seminár týkajúci sa Regionálnej politiky SR sa zameria jednak na zhodnotenie predošlého obdobia 2004-2006 a jednak na budúce obdobie 2007-2013.

Na nové obdobie plánovania sa zameria aj ďalší seminár o Politikách EÚ. Tento vzdelávací program ukončíme seminárom o Možnostiach zahraničných stáží a uplatnenia sa vedecko-výskumných pracovníkov v EU.
Novinky
7.2.2008
Doplnené materiály na stiahnutie k semináru 4
18.12.2007
Pridané: Semninár 4 - materiály na stiahnutie
TOPlist
CENDO - Centrum Doktorandov 2007