Meniny má Ján
Slovensky - English
O nás O projekte Činnosť centra DoktorandiSemináre Fórum Nástenka Kontakt

O nás ...

Centrum doktorandov FEŠRR vzniklo práve vďaka projektu spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu. Potrebu vytvárania spoločného priestoru sme si uvedomovali už skôr, ale tento projekt nás posunul od myšlienok k činom, a tak mohlo vzniknúť Centrum doktorandov.
Zatiaľ je hlavným cieľom tohto centra vytvoriť spoločný priestor, ktorý by umožňoval rozvíjať spoluprácu, výmenu skúseností a poznatkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, a tak reálne zvyšovať možnosti úspešného uplatnenia sa na trhu práce.
V budúcnosti by sme chceli rozvíjať spoluprácu nielen na vedeckej pôde, ale prepojiť naše skúsenosti, poznatky a vedomosti aj s praxou.


O Európskom sociálnom fonde ...

Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnanosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov.

Európsky sociálny fond bol zriadený v roku 1957 Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Je najstarší zo všetkých štrukturálnych fondov. Investuje už takmer 50 rokov finančné prostriedky do programov, ktoré prispievajú aj k zvýšeniu odbornosti ľudí a rozvoju ich pracovného potenciálu. Slovenská republika začala čerpať finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu v roku 2004.
Novinky
7.2.2008
Doplnené materiály na stiahnutie k semináru 4
18.12.2007
Pridané: Semninár 4 - materiály na stiahnutie
TOPlist
CENDO - Centrum Doktorandov 2007